Perspectief is belangrijk

In deze wereld kan je spreken over 2 bewustzijnsvelden; het denken en het hartsbewustzijn. Tijdens je leven wordt voornamelijk het denken gestimuleerd, waarbij het hartsbewustzijn ondergeschikt is gemaakt.

Het brein is een soort ontvangststation. Het ontvangt informatie uit de omgeving. Vervolgens verwijdert het brein de meeste informatie, waarna het restant aan informatie wordt gecategoriseerd in hap klare brokjes. De meeste onderlinge verbanden verdwijnen. De informatie voldoet dan aan de structuren-logica van het brein.

Echter is bewezen dat het hart eerder op de hoogte is van de reeds ontvangen informatie.

Het hart heeft een geheugen en laat de ontvangen informatie volledig intact. De totale hoeveelheid ontvangen informatie is volledig beschikbaar via het hartsbewustzijn. Het kan vrij ervaren worden, zonder sturing van het brein. De innerlijke wijsheid heeft een ontelbaar aantal mogelijkheden die aan kunnen sluiten bij informatie. Informatievelden in het hartsbewustzijn bewegen immers organisch.

In het filmpje links zien we onderzoek dat uitwijst dat het hart eerder informatie ontvangt dan het brein.

De uitdaging is de keuze van perspectief in elk moment weer opnieuw. Neemt het brein het over, dan denken we vooral in het verleden of toekomst. En dan ligt de gewaarwording van deze wereld ook voornamelijk buiten onszelf.
Kiezen we voor het perspectief van het hartsbewustzijn, dan zijn we ons bewust van ons eigen gevoel waarmee we kunnen uitreiken naar de omgeving. Het waargenomene in de omgeving wordt dan als eerste ervaren in het eigen gevoelsbewustzijn.

De meeste misleiding loopt via het brein om onze focus bij de zelf gewaarwording weg te halen. Om haast onmerkbaar weer in de beknotte en misleidende informatiewereld van het brein terecht te komen.

Het filmpje rechts tracht Arlette een bewustzijnsperspectief te laten ervaren waarbij de wereld vanuit eigen gevoelsbewustzijn wordt waargenomen.

Gerelateerde berichten

Kinderen begeleiden

Het is mooi om het boek ‘Dex ontdekt’ samen te lezen met je kind, voor de klas of als coach. Op welke wijze kan je het kind begeleiden zonder sturing te geven aan het proces.

Lees verder »

Begrijpen

Begrijpen doen we met het brein. We zien de logica ervan in. We zien het oorzaak-gevolg proces en de onderlinge verbanden. Ja dat snappen we!

Lees verder »

Perspectief is belangrijk

In deze wereld kan je spreken over 2 bewustzijnsvelden; het denken en het hartsbewustzijn. Tijdens je leven wordt voornamelijk het denken gestimuleerd, waarbij het hartsbewustzijn ondergeschikt is gemaakt.

Lees verder »

Misleiding

Deze wereld is als een hologram in onze belevingswereld geplaatst. Het is systemisch met soms duistere ervaringen, alsof je in een film zit.

Lees verder »
Scroll naar boven